nav icon MENU search icon SØG
search icon
Skolehaver

Bernstorff Slotshave

Her får børn jord under neglene og grøntsager i maven

Gæst i Bernstorff Slotshave

Læs her om de gode steder omkring skolehaven og hvordan du er den gode gæst i Slotshaven Gæst i Bernstorff Slotshave

Haver til Mavers undervisningsforløb er for skoleklasser og børnehaver der er tilmeldt sæson 2020

I sæson 2020 er der tilmeldt 28 skoleklasser, 16 børnehaver samt 9 små klasser fra Søgårdsskolen.

Pasning af køkkenhaven

I er meget velkomne til at komme udenfor de planlagte dage, for at passe jeres køkkenhave. Vi har plads og redskaber nok til 1-2 ekstra skoleklasser og 1-2 ekstra børnehave pr. dag. Det skal dog aftales med Rikke på forhånd. Kalenderen nedenfor er altid opdateret.

Vi henstiller til, at I ikke arbejder i jeres skolehave samtidig med jeres “naboer”. Se placeringen af haverne her: Havefordeling skoler og børnehaver 2020 HtM Gentofte

Corona-tid

Læs dette før I kommer: Coronatid I skolehaven 

I kalenderen kan ses hvornår der er skoleklasser og børnehaver i den kulinariske køkkenhave.

 

grønt slotshaveværksted

Gentofte Kommune har i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen, etableret en Haver til Maver skolehave i Bernstorff Slotshave.

Skolehaven er anlagt med 48 havestykker. Mere end 1000 børn har hver sæson mange skønne dage i haven, hvor de får jord under neglene, grøntsager i maven og undervisning i bla. bæredygtighed, økologiske dyrkningsmetoder, sundhed og madtilberedning.

Hver skoleklasse og børnehave har deres eget havestykke, hvor de dyrker flere forskellige slags grøntsager. I Kirsebærkvarteret, tæt ved køkkenhaverne, ligger Haver til Mavers udekøkken. Her tilbereder børnene deres nyhøstede grøntsager, som bliver til lækre grøntsagsretter.

Haver til Maver har mødested i den gamle Norskehytte, som bruges som base og opbevaringssted for køkkenredskaber og andet udstyr.

Køkkenhaven fra 1752 genåbnet i 2015

Skolehaven er etableret, hvor der oprindeligt har været køkkenhave siden haven blev anlagt af JHE Bernstorff i 1752.

Gentofte Kommunes Borgmester Hans Toft (K):

“Projektet er en god mulighed for at opbygge børnehave- og skolebørns nysgerrighed og viden ’fra jord til bord’, og det falder godt i tråd med Gentofte Kommunes vision om at styrke børns personlige, sociale, lærings- og sundhedsmæssige kompetencer. Endelig vil vi gerne støtte op om at udvikle og udnytte vores lokalområde bedst muligt.”

Bernstorff Slotshave

Ved Slotshaven 3, 2820 Gentofte

+45 41422410