nav icon MENU search icon SØG
search icon
Skolehaver - Grundforløb - De 8 moduler
Før besøg

Indhold

De 8 besøg bygger på en beskrivelse af indhold og pædagogik i forlængelse af Haver til Mavers grundbog om “De 8 besøg i Haver til Maver”. Brug de 8 besøg på hjemmesiden som et læringsværktøj du kan have med dig overalt. Hvis du ønsker at grave dybere er der mulighed for det i vores manualer og håndbog

En guide til jordens bedste klasselokale

Haver til Mavers håndbog – “En guide til jordens bedste klasselokale“. Henvendt til underviserne, lærerne og til kommunen.

Download håndbogen som PDF her…

pdf ikon
Haver til Maver Håndbog (PDF)

Havemanual

Skolehave manualen for alle med interesse for skolehaver.

Manualen er udarbejdet i samarbejde med en række aktører, som underviser i skolehaver i ind- og udland, og skal læses som en række inspirations- og observationsindlæg. Manualen tager sit afsæt i danske og udenlandske skolehavemanualer samt en lang række netværksmøder, hvor skolehaveinteresserede lærere og pædagoger har drøftet deres behov.

Manualen indeholder

1. Procesguide. Etablering, drift og forankring af en skolehave.
2. Vejledning til, hvordan man anlægger og indretter og driver en skolehave.
3. Vejledning om dyrkningsforhold.
4. Årets gang i haven. Haven for begyndere – så, vande, luge, gøde.
5. Tilberedning af mad i skolehaven. Udekøkken, varmekilder og grej.
6. Brug af skolehaven i undervisningen. Pædagogiske overvejelser.

pdf ikon
Havemanual (PDF)

 

Haver til Mavers bedste opgaver

En samling af opgaver fra Haver til Maver til brug både i skolehaven og hjemme i klasselokalet. Beskrevne trinmål for Natur/teknologi men flere af opgaverne er oplagte til brug i bla. dansk, matematik og billedkunst.

pdf ikon
Haver til Mavers bedste opgaver (PDF)