nav icon MENU search icon SØG
search icon
Skolehaver - Grundforløb - De 8 moduler
have besøgsprogram ikon
Dagens program: Modul 1

have

besøgsprogram tid ikon
Ca. 50 min.
besøgsprogram liste ikon

I skal bruge:

 • Kasser / spande til lugning
 • Haveredskaber - store og små
 • Frø til såning
 • Plantepinde + sprittuscher
 • Haveplan
 • Såvejledninger til eleverne
 • Evt. klasseskilte
besøgsprogram liste ikon

Læringsmål:

 • Eleverne kan klargøre jorden, så den er klar til såning

Oplæg

Introduktion til haven

Nu begynder det rigtige havearbejde. Start med at fortælle, hvad der skal laves i haven i dag.

 • Trampe stier omkring haven og bedene – danse regnormedans.
 • Lære de forskellige redskaber at kende.
 • Gøre jorden klar til såning.
 • Så de første grøntsagsfrø.
pdf ikon
Eksempel på haveplan i Haver til Maver Gentofte skolehave (PDF)
pdf ikon
Eksempel på haveplan i Falen skolehave i Odense (PDF)

Aktivitet

Eleverne vækker jorden til live med regnormedans

Nu skal haven indtages. Start med at samle hele klassen rundt om haven, tag gerne hinanden i hænderne og få et overblik over klassens skolehave. Mens I står her vil det være en god idé, at snakke om hvordan alle kan trives godt i haven, både planter og mennesker.

 • Fortæl og udpeg hvor havebedene ligger.
 • Snak om færdsel i haven – hvor går vi og hvor gror planterne?
 • Gør lidt ud at repetere, hvilken sårbarhed planter har overfor trampende fødder.  
 • Vigtig regel i haven: Vi går altid stille og roligt rundt i haven – løb foregår andre steder.    

Bagefter danses, trampes og hoppes `regnormedansen´. Det kan gøres ved, at eleverne går på en række efter hinanden og tramper stierne sammen. Først rundt om hele haven og derefter rundt om de enkelte bede.

Nogle gange vil regnormene komme op ad jorden når der trampes. Tag evt. en snak med eleverne om regnorme, og spørg ind til hvad de ved om regnorme. Suppler evt. med mere viden om jord, regnorme og deres nyttefunktion for jorden og for dyrkning.

 

BAGGRUNDSLÆSNING

pdf ikon
Fakta om regnormen (PDF)

 

Oplæg

Introduktion til haveredskaber og kultivering af jorden

Når stierne er trampet, introduceres de forskellige slags haveredskaber samt hvordan jorden forberedes til såning:

 • Redskaber: Greb, rive, hakkejern, planteske, lugeklo, vandkande.
 • Spørg ind til om nogle af eleverne har erfaring med at bruge haveredskaber. Lad dem gerne demonstrere, hvad de ved.
 • Fortæl og vis hvordan haveredskaberne bruges, og hvordan man bærer dem: Gå altid stille og roligt med haveredskaberne og vend de skarpe dele nedad, lad de skarpe dele pege ned i jorden, når de lægges på jorden, og hæv aldrig de skarpe dele over knæhøjde, når der arbejdes.
 • Forklar og vis hvordan jorden forberedes til såning: Med hakkejernet løsnes jorden og uønskede planter samt store sten frigøres, og med riven jævnes jorden igen. Er jorden meget hård kan den løsnes med en greb.
 • Brug haveplanen til at vise eleverne, hvilket bed de er ansvarlige for at klargøre.

Aktivitet

Jorden gøres klar til såning

Når eleverne har fået instruktion, går grupperne i gang med at gøre jorden klar til såning:

 • Jorden skal løsnes
 • Alle uønskede planter skal fjernes
 • Der skal samles sten

Stenene kan lægges et særligt sted fx en stor stenbunke i udkanten af haven, som samtidig fungerer som levested for bla. firben, eller de kan lægges rundt i kanten af bedene. Bedene kan afgrænses med snor/reb, da det i starten kan være svært at skelne mellem havebede og stier (med mindre der dyrkes i højbede eller stierne har en anden belægning).

Sæt til sidst et klasseskilt foran klassens have og evt. et ved hver gruppes havebed. Du kan have lavet skiltene klar på forhånd, så eleverne bare skal skrive deres navn. Eleverne kan også have lavet skiltet hjemme i sløjdlokalet.

Skoleklasse ved deres nye have_Rikke Danø
Skoleklasse ved deres nye have

 

Oplæg

Introduktion til såning

Når alle bedene er blevet ´godkendt´, skal de første frø i jorden. Saml klassen og tag en kort snak om frø og grundprincipperne for såning. Spørg eleverne om nogen har viden om såning, som de vil dele med klassen.

Supplér derefter med de vigtigste informationer om såning:

 • Fortæl at forskellige frø, skal sås på forskellige måder, alt efter hvor store de er. Meget små frø, drysses ud i såriller. Store frø sås dybere og skal have mere plads.
 • Vis hvordan man smart kan lave såriller, hvor dybe de skal være, og hvorfor det er vigtigt at så på lige rækker.  
 • Forklar og vis hvordan en såvejledning læses. (Find så-vejledninger for de forskellige før nedenfor. Så-vejledningerne kan printes ud i A4 eller A5 og hvis de printes på vandfast papir eller lamineres er de nemme at tage med ud i skolehaven, når der skal sås). 
 • Vis metoden for såning af de frø, der skal sås idag (de kommende gange i haven vises, hvordan nye typer frø skal sås).
 • Vis hvordan afgrødernes navne skrives på plantepindene, og hvor de skal sættes og evt. bankes i jorden med en hammer.
 • Demonstrer hvordan man vander i sårillen inden såning, hvis det er relevant hos jer.
 • Repetér at man ikke går i bedene – man kan træde forsigtigt inde mellem rækkerne, hvis man ikke kan nå ind på midten af bedet.
 • Lad eleverne reflektere over, hvad der sker dækker for lidt eller for meget jord over frøene.
 • Gennemgå haveplanen med eleverne, så alle er klar over, hvad de skal så, og hvor de skal så.
 • Informér om vanding under og efter såning, hvis vanding er relevant hos jer.
pdf ikon
Haver til Mavers så-vejledninger til grøntsager og spiselige blomster i skolehaven (PDF)

 

BAGGRUNDSLÆSNING

pdf ikon
Haver til Mavers vejledning til såning og vanding i skolehaven. Lærer-vejledning (PDF)
pdf ikon
Skema over såtidspunkter i skolehaven (PDF)

 

TIP

 • Hvis der er jord nok i haven, kan det være en fordel at have et demo-havebed. Der skal være god plads omkring det, så alle kan se med. Alternativt vises og forklares der ved klassens egen have.

Aktivitet

Så skal der sås

Eleverne sendes ud i deres havebed for at så. De finder selv instruktioner i såvejledningerne, og underviseren supplerer efter behov.

Have
Såning af radisefrø i sårille

 

Aktivitet

Oprydning og afslutning i haven

Har man tid til det, og er eleverne stadig i stand til at stå stille og lytte, kan man samle eleverne rundt om haven og sige tak for godt arbejde og evt. lade dem nævne nogle ting der gik godt. Havearbejdet er det sted det oftest halter med motivationen, derfor kan det være godt at sætte fokus på arbejdet her og den forandring der ses fra gang til gang. Alternativt kan elevernes/gruppernes arbejde godkendes, efterhånden som de bliver færdige.

 • Snak med hver gruppe om hvad og hvordan de har sået. Lad dem selv sætte ord på og argumentere.
 • Sørg for at eleverne får sat alle redskaber og kasser på plads.