nav icon MENU search icon SØG
search icon
Skolehaver

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling

Vi inviterer hermed alle medlemmer af Haver til Maver, samt interesserede, i at deltage i generalforsamlingen tirsdag d. 21. maj fra kl. 17.00 til 20.00 hos Haver til Maver, Krogerupvej 3c, 3050 Humlebæk.

Generalforsamlingen er for alle Haver til Mavers medlemmer og interesserede, og er en mulighed for at følge nærmere med i foreningens arbejde og planer, og byde ind med dine ideer og ønsker til, hvilken retning Haver til Maver skal bevæge sig i. Efter generalforsamlingen er der mulighed for at lære de andre medlemmer bedre at kende, mens vi laver mad sammen i skolehavens udekøkken.

Program
Kl. 17.00 Ankomst
Kl. 17.10 Dagsorden generalforsamling:

Kl. 18.10 Fælles madlavning i skolehavens udekøkken
Kl. 19.00 Fælles spisning
Kl. 20.00 Tak for i dag!

Materialer

Forslag til generalforsamling 2019

Ifølge vedtægterne kan medlemmer stille forslag til behandling på generalforsamlingen. Af vedtægterne fremgår det, at forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Haver til Maver i hænde senest 10 dage før mødet og vil være tilgængelige på foreningens hjemmeside senest en uge før. Forslag skal udfyldes i følgende skabelon: Forslag til generalforsamling 2019 og indsendes til medlem@havertilmaver.dk senest 10 dage før generalforsamlingen. Forslagsstillere vil modtage kvittering som dokumentation for at e-mail er kommet frem rettidigt.

Tilmelding

Tilmelding til generalforsamling skal ske her. Af hensyn til tilrettelæggelse og forplejning bedes tilmelding ske til inden tirsdag den 14. maj 2019.

Se alle arrangementer for 2019 her