nav icon MENU search icon SØG
search icon
Skolehaver -

START EN SKOLEHAVE

Har du også lyst til at starte en skolehave, og er du allerede i gang med at planlægge, hvordan det skal ske, så har du nok allerede opdaget, at der er mange ting, at tage i betragtning i opstartsfasen. Hvor skal haven ligge? Hvem kan være med til at finansiere initiativet? Hvordan etableres en forening? Hvad kræves af de fysiske rammer?

Sådan kommer du i gang

Det kan være en udfordring at stå alene i opstartsfasen, så det er vigtigt at involvere andre i processen med etableringen. Uanset om initiativet kommer fra en skoleforvaltning, en skole eller en lokal ildsjæl, er der to forhold, der er vigtige at arbejde med, nemlig ’deltagelse og involvering’ samt ’tilrettelæggelse af en proces’. Når andre interesserede er med i arbejdet fra begyndelsen, øges mulighederne for medejerskab, hvilket gør det lettere at holde skolehaven kørende fremadrettet.

Nedenstående områder er vores anbefaling til, hvad du først og fremmest skal gå i gang med, før vi kan komme med i processen med kvalificeret råd og vejledning:

Invitér til et opstartsmøde

En måde at starte en skolehaveproces på kan være at indkalde til et opstartsmøde. Sørg for at invitere bredt. Forestil dig hvem, der kan have interesse i at være med, og tag også med i betragtningen, at skolehaven også gror og skal passes, selvom det er sommerferie.

Relevante aktører kan f.eks. være skoleledelsen, pædagoger, lærere, skolebestyrelse, elever, forældre, bedsteforældre. Overvej også forskellige fagligheder som den lokale gartner, tekniske skole, haveforening, naturvejleder eller andre.

Vi er her for at hjælpe

Når du har skabt en arbejdsgruppe og I har dannet jer et klart billede af visionen og formålet med haven, gjort jer tanker om økonomien og lagt en realistisk tidsplan for etableringen, så er I godt klædt på til at tage næste skridt i etablerings-fasen.

I Haver til Maver har vi opsamlet erfaringen fra de allerede eksisterende skolehaver for at kunne hjælpe jer, der gerne vil starte op. Vi hjælper gerne med råd og vejledning i processen og vi kommer også ud til jer, når der er behov for det.

Besøg 1 er klaret, videre til besøg 2 i Haver til Mavers skolehave