nav icon MENU search icon SØG
search icon
Skolehaver

24. januar 2018

Pædagogisk praksis og fagintegration i skolehaver (efteruddannelse)

Pædagogisk praksis og fagintegration i skolehaver (efteruddannelse)
pdf ikon
PRINT - uddannelsesforløb (PDF)

Bliv klogere på praksisnær undervisning og oplevelsesbaseret læring i udeskole. Med udgangspunkt i konkrete cases fra skoledagen i skolehaven giver dette efteruddannelsesforløb dig et kompetenceløft indenfor udeskoledidaktik, fagintegration og planlægning af undervisning/formidling under åben himmel.

Efteruddannelsesforløbet henvender sig til alle, der arbejder med skolehaveundervisning og -formidling. Forløbet rummer alle skolens fag og er relevant for lærere på alle klassetrin og for pædagoger tilknyttet børnehaver, skoler og fritids- og specialtilbud. Desuden henvender efteruddannelsen sig til haveformidlere og øvrige aktører i udeskole.

 

Forløbets formål er give deltageren viden om og kompetencer til at:

 • Anvende skolehaven som lærings- og dannelsesrum
 • Praktisere udeskoledidaktik og -pædagogik
 • Praktisere læringsmetoder i relation til sin målgruppe og dens forudsætninger
 • Kunne udvikle, planlægge og kvalitetssikre undervisning og formidling i skolehaven
 • Kunne se muligheder og være i stand til at integrere alle folkeskolens fag i skolehaven
 • Fremme udvikling af undervisning og formidling der fremmer trivsel og mere bevægelse i elevernes hverdag
 • Redskaber til at reflektere og opkvalificere egen praksis
 • Kollegial supervision af undervisning/formidling i skolehaven

DELTAGERE

Pædagoger og lærere fra skoler og dagtilbud – herunder specialtilbud. Endvidere andre have-undervisere og -initiativtagere.

Uddannelsesforløbet er opdelt i 3 undervisningsmoduler samt en en mundtlig eksamen. Modulerne er suppleret med selvvalgte dage til gensidig supervision mellem deltagerne.

Undervisningen er baseret på erfaringer med skolehavepraksis samt solid teoretisk viden. Undervisningen bliver varetaget af både praktikere samt forskere, der tilsammen sikrer uddannelsens faglige niveau og praktiske fundament.

Programmet på de tre fastlagte moduler veksler mellem faglige oplæg, best practice-eksempler, opgaver og øvelser. De enkelte moduler er designet som en konstant vekslen mellem de faglige oplæg og konkrete øvelser, hvor kursisterne kobler den tillærte viden til egne erfaringer og virkeligheden på skolen eller i institutionen. Herudover vil den enkelte deltager skulle supervisere med-deltagere, og vil også selv modtage supervison af egen praksis.

Forløbet afsluttes med en afsluttende mundtlig eksamen

UNDERVISERE

 • Karen Wistoft, Professor, Danmarks institut for Pædagogisk og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet(Kbh)
 • Camilla Roed Otte, DPU, Haver til Maver
 • Kristian Rødhus, Projektleder og Have- og Madformidler, Haver til Maver

FORBEREDELSE

Der bliver udleveret kompendie som forventes læst før undervisningsgangene, og der vil være konkrete opgaver, der skal løses mellem hver undervisningsgang. Herudover vil der være forberedelse til deltager-supervision.

 

DATO

4 undervisningsdage som er, den 8. og 9. marts, 4. juni og 10. september

Eksamen forventes afholdt den 1. oktober eller den 2. oktober

 

TID

Timer inkl. forberedelsestid:

27 konfrontationstimer

15 supervisionstimer

25 forberedelsestimer

I alt 67 timer

 

PRIS

Kr. 9000,- eks. moms

Udgiften dækker undervisning, eksamen, materialer/kompendium samt forplejning på undervisningsmodulerne.

Tilmeld dig HER Senest den 22. februar

 

pdf ikon
PRINT - uddannelsesforløb (PDF)

For mere information og/eller tilmelding kan du kontakte Kristian Rødhus på KR@havertilmaver.dk telefon 26 36 80 49

 

  Tilmeld nyhedsbrev

TILMELD NYHEDSBREV

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

×